Wil jij als lid van de Raad van Toezicht een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs in Utrecht?
De KSU is op zoek naar

Twee leden Raad van Toezicht

Heb jij affiniteit en betrokkenheid met de maatschappelijke functie van het onderwijs ? Kun jij op strategisch niveau opereren, vragen stellen en adviseren? Ben jij integer en heb jij binding met de regio/stad Utrecht? Dan maken wij graag kennis met jou!

Wat bieden wij?

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de KSU. Naast de formele rollen als toezichthouder en werkgever vervult de Raad van Toezicht een klankbordrol voor het College van Bestuur en een ambassadeursrol voor de organisatie. Deze rollen zijn uitgewerkt in de Visie op toezicht, toezicht- en het toetsingskader.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarbij is het van belang dat de volgende aandachtsgebieden geborgd zijn: Onderwijs en kwaliteit; Financiën en bedrijfsvoering, HRM & organisatieontwikkeling en Politiek-bestuurlijk.

 

Praktische informatie

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling als lid Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. Voor de rol van lid Raad van Toezicht is een bezoldiging vastgesteld van € 6.750,-- bruto per jaar. Er wordt uitgegaan van zo'n 8 bijeenkomsten per jaar.

 

Informatie

Het Strategisch Plan Samen Leren Leven, het jaarverslag van de KSU, de visie op toezicht en het toezicht- en toetsingskader en andere relevante informatie is te vinden op de website van de KSU.

 

Het volledige profiel en de situatieschets is te vinden via deze link: Raad van Toezicht - solliciteersnel.nu.

 

 

Wij zoeken iemand die:

De beoogde kandidaten zijn deskundig op het genoemde aandachtgebied en hebben daarnaast een brede blik op onderwijs en bestuur. Met de benoeming van het nieuwe lid willen we ook de aandachtsgebieden HRM & organisatieontwikkeling en politiek-bestuurlijke kennis en ervaring invullen.

 

Onze school

Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ongeveer 850 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan circa 7.000 basisschoolkinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 scholen, verdeeld over 30 locaties. Hiervan zijn twee locaties scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). De KSU is een van de drie grotere schoolbesturen in de stad Utrecht.

 

De opdracht van de KSU is geformuleerd in het strategisch plan Samen Leren Leven:

 

'Wij bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar'.

 

Wij werken aan deze opdracht vanuit de kernwaarden lef, verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid, vertrouwen en aandacht.

 

 

Heb je interesse?

Solliciteer dan uiterlijk 22 februari 2023. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Hester Stubbé, vicevoorzitter Raad van Toezicht, op telefoonnummer 06 - 20 04 25 18.

 

De procedure

De selectieprocedure is als volgt gepland:

  • De brievenselectie is gepland op maandag 6 maart a.s.
  • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op:
  • donderdag 9 maart a.s. tussen 16.30 uur en 20.00 uur
  • maandag 13 maart a.s. tussen 16.30 uur en 20.00 uur
  • De benoeming is voorzien per 3 april a.s.

 

De selectiecommissie bestaat uit twee leden Raad van Toezicht. De bestuurder, een schooldirecteur en een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad sluiten hierbij aan als adviseur.

 

 

 

Solliciteer snel.nu!

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte: