Mireille kan zich breed ontwikkelen bij de KSU.

Mireille Smits

Leerkracht groep 3a
KBS Onder De Bogen

Veel collega’s zijn gespecialiseerd, met vragen kan ik bij hen terecht.

“Ik wilde brede ervaring opdoen binnen het onderwijs. Daarom heb ik in één jaar met veel plezier op verschillende KSU-scholen gewerkt als leraar. De clusterdirecteur van de KSU wees mij vorig jaar op de vacature bij Onder De Bogen, die school vond ze echt bij mij passen. Tijdens mijn eerste gesprek met de schoolleider had ik er al snel een goed gevoel bij.”

“Op onze school hebben we een professionele cultuur, maar ook een familiecultuur.”, vertelt Mireille. “We werken hard en de sfeer is goed. Daar houd ik van.” Mireille studeerde in 2015 af aan de pabo en heeft de master onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit afgerond. “Ik leerde daar als leerkracht en onderzoeker kritisch-analytisch naar het onderwijs te kijken. Daar hoort bij: waartoe doen we de dingen zoals we ze doen en wat kunnen we doen om morgen een bijdrage te leveren aan onderwijsverbetering?”

Samen staan we sterk

“Bij ons op school hebben we een sterke onderzoekscultuur. Veel leerkrachten zijn gespecialiseerd en met vragen kun je bijna altijd bij een collega terecht. De school bestaat nu bijna drie jaar en groeit sterk. Zo zijn we dit schooljaar verdubbeld in het aantal collega’s.” Onder De Bogen is de eerste tweetalige basisschool in Utrecht: naast Nederlands bieden wij ook Engels structureel aan van groep 1 tot en met groep 8.”

 

 

Leraar; een veelzijdig beroep 

“Werken in het onderwijs is heel veelzijdig. Het vraagt dagelijks om leiderschap, empathisch te zijn en aandacht te hebben voor individuele kwaliteiten van kinderen. Je moet daarnaast kunnen omgaan met verschillend gedrag, kunnen organiseren, plannen en samenwerken. Ik heb hart én ambitie voor onderwijs. Dit beroep vraagt om te staan voor je idealen en je voortdurend te blijven ontwikkelen. Ik geloof in leerkrachten die dit beroep combineren met ander werk dat betrekking heeft op onderwijs. Bijvoorbeeld een onderzoeksfunctie aan een universiteit, of een beleidsfunctie bij het ministerie van OCW. Het is goed voor het onderwijs als ervaringsdeskundigen mede het beleid bepalen.”

Geluk en spanning in groep 3

“De eerste schooldag in groep 3 is voor kinderen en ouders heel bijzonder, bijna magisch. Je ziet de kinderen binnenkomen, eerst nog wat afwachtend. Op hun gezichten zie je geluk en spanning, enthousiasme en een enorme drive om te leren. Ze willen alle materialen meteen vastpakken en gelijk van start gaan. Ik dacht: wat een verantwoordelijkheid en wat een eer dat ik dit mag doen.”

Wil jij als leerkracht onze leerlingen maximaal laten uitblinken?

Bekijk onze vacatures